دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل NC-1200 تولید شرکت Masterwork Automodulesمناسب برای استفاده در بانک ها..
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مستر ورک مدل PD-100
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل PD-100 تولید شرکت Masterwork Automodules   مناسب برای استفاد..
دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس مستر ورک مدل NC-7100
دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مدل NC-7100 تولید شرکت Masterwork Automodules مناسب برای استفاده در بانک ه..
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)