فیش زن حرارتی Nikita NK 88
پرینتر صدور فیش زن حرارتی Nikita NK 88 با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ  80 میلیمتر و سرعت 200 میلی..
فیش زن حرارتی Nikita NK T90
پرینتر صدور فیش زن حرارتی Nikita NK T90 با سیستم چاپ حرارتی و عرض چاپ  80 میلیمتر و سرعت ..
فیش زن حرارتی Nikita NK T90L
پرینتر صدورفیش زن حرارتی Nikita NK T90L با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ  80 میلیمتر و سرعت  2..
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)