پرینتر صدور فیش بیکسلون Bixolon STP 103
پرینتر صدور فیش Bixolon STP 103 با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 58 میلیمتر و سرعت 50 میلیمتر در ثانیه من..
 پرینترصدور فیش بیکسلون Bixolon SRP 150
پرینتر صدور فیش  Bixolon SRP 150 با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 57 میلیمتر و سرعت 120 میلیمتر در ث..
فیش پرینتر  Bixolon SPP 100
پرینتر صدور فیش Bixolon SPP 100 با سیستم چاپ حرارتی تک رنگ عرض چاپ 58 میلیمتر و سرعت 70 میلیمتر در ث..
فیش پرینتر  بیکسلون Bixolon SPP R300
پرینتر صدور فیش قابل حمل Bixolon SPP R300 با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 80 میلیمتر و سرعت 100 میلیمتر ..
فیش پرینتر  بیکسلون Bixolon SRP 350 lll
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 350 lll با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 80 میلیمتر و سرعت 250 میلیمتر در ثان..
فیش پرینتر  بیکسلون Bixolon SRP 350 Plus lll
پرینتر صدور فیش بیکسلون Bixolon SRP 350 Plus lll با سیستم چاپ حرارتی  عرض چاپ 80 میلیمتر و سرعت..
فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SRP 500
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 500 با سیستم چاپ جوهر افشان عرض چاپ 76 میلیمتر و سرعت 13 خط در ثانیه منا..
فیش پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 275
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 275 با سیستم چاپ سوزنی  عرض چاپ 75 میلیمتر و سرعت 5.1 خط در ثانیه م..
حراج
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 330
780,000 تومان 760,000 تومان
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 330 با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 80 میلیمتر و سرعت 200 میلیمتر در ثانیه م..
نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)