پرینتر صدور فیش بیکسلون Bixolon STP 103
پرینتر صدور فیش Bixolon STP 103 با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 58 میلیمتر و سرعت 50 میلیمتر در ثانیه من..
 پرینترصدور فیش بیکسلون Bixolon SRP 150
پرینتر صدور فیش  Bixolon SRP 150 با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 57 میلیمتر و سرعت 120 میلیمتر در ث..
فیش پرینتر  Bixolon SPP 100
پرینتر صدور فیش Bixolon SPP 100 با سیستم چاپ حرارتی تک رنگ عرض چاپ 58 میلیمتر و سرعت 70 میلیمتر در ث..
فیش پرینتر  بیکسلون Bixolon SPP R300
پرینتر صدور فیش قابل حمل Bixolon SPP R300 با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 80 میلیمتر و سرعت 100 میلیمتر ..
فیش پرینتر  بیکسلون Bixolon SRP 350 lll
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 350 lll با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 80 میلیمتر و سرعت 250 میلیمتر در ثان..
فیش پرینتر  بیکسلون Bixolon SRP 350 Plus lll
پرینتر صدور فیش بیکسلون Bixolon SRP 350 Plus lll با سیستم چاپ حرارتی  عرض چاپ 80 میلیمتر و سرعت..
فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SRP 500
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 500 با سیستم چاپ جوهر افشان عرض چاپ 76 میلیمتر و سرعت 13 خط در ثانیه منا..
فیش پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 275
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 275 با سیستم چاپ سوزنی  عرض چاپ 75 میلیمتر و سرعت 5.1 خط در ثانیه م..
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 330
پرینتر صدور فیش Bixolon SRP 330 با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 80 میلیمتر و سرعت 200 میلیمتر در ثانیه م..
نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)