بارکدخوان لیزری هانی ول Honywell Hyperion 1300g
 بارکدخوان لیزری هانی ول Honywell Hyperion 1300g با تکنولوژی خواندن لیزری و سرعت اسکن 270 اسکن ..
 بارکدخوان لیزری هانی ول Honywell Voyager 1200g
  بارکدخوان هانی ول Honywell Voyager 1200gبا تکنولوژی خواندن لیزری و سرعت اسکن 100 اسکن در ثانی..
 بارکدخوان نوری هانی ول Honywell Xenon 1902
 بارکدخوان نوری هانی ول Honywell Xenon 1902 با تکنولوژی خواندن نوریو سرعت اسکن 1 مگابیت در ثانی..
 بارکدخوان هانی ول لیزری Honywell Voyager 1250g
 بارکدخوان هانی ول لیزری Honywell Voyager 1250g با تکنولوژی خواندن لیزری و سرعت اسکن 270 اسکن د..
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)