فیش زن حرارتی  TSC TA210
پرینتر صدور فیش زن حرارتی  TSC TA210  با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 108 mm و سرعت127 میلیمتر..
فیش زن حرارتی  آزمایشگاهی TSC TDP 225
پرینتر صدور فیش زن حرارتی  آزمایشگاهی با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 50 mm و سرعت 120 میلیمتر در ث..
فیش زن حرارتی صنعتی TSC ME240
پرینتر صدور فیش زن حرارتی صنعتی TSC ME240   با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 104 mm و سرعت 152 میلیم..
فیش زن حرارتی صنعتی TSC ME340
پرینتر صدور فیش زن حرارتی صنعتی TSC ME340  با سیستم چاپ حرارتی عرض چاپ 104 mm و سرعت 100 میلیمت..
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)