محصولات موجود در ضوابط جستجو

 بارکد خوان  نوری Axiom PDT8223
 بارکد خوان  لیزری Axiom PDT8223 با تکنولوژی خواندن لیزری و سرعت اسکن 650 اسکن در ثانیه یک..
 بارکد خوان دیتا لوجیک Data Logic Gryphon M4130
 بارکد خوان دیتا لوجیک Data Logic Gryphon M4130 با تکنولوژی خواندن نوری و سرعت اسکن 325 اسکن در..
 بارکد خوان نوری زبکس Zebex Z3192BT
 بارکد خوان نوری زبکس Zebex Z3192BT با تکنولوژی خواندن نوری و سرعت اسکن 330 اسکن در ثانیهیکی از..
 بارکدخوان دیتا لوجیک Datalogic Gryphon GD4400 2D
 بارکدخوان دیتا لوجیک Datalogic Gryphon GD4400 2D با تکنولوژی خواندن نوری و سرعت اسکن 1600 بیت ..
 بارکدخوان دیتا لوجیک Datalogic Quick Scan Lite
فروش  بارکدخوان دیتا لوجیک Datalogic Quick Scan Lite  با تکنولوژی خواندن نوری و سرعت اسکن ..
 بارکدخوان لیزری هانی ول Honywell Hyperion 1300g
 بارکدخوان لیزری هانی ول Honywell Hyperion 1300g با تکنولوژی خواندن لیزری و سرعت اسکن 270 اسکن ..
 بارکدخوان لیزری هانی ول Honywell Voyager 1200g
  بارکدخوان هانی ول Honywell Voyager 1200gبا تکنولوژی خواندن لیزری و سرعت اسکن 100 اسکن در ثانی..
 بارکدخوان نوری زبکس Zebex Z3190
 بارکدخوان نوری زبکس Zebex Z3190با تکنولوژی خواندن نوری و سرعت اسکن 330 اسکن در ثانیه یکی از&nb..
 بارکدخوان نوری زبکس Zebex Z3190BT
فروش  بارکدخوان نوری زبکس Zebex Z3190BT با تکنولوژی خواندن نوری و سرعت اسکن 330 اسکن در ثانیه ی..
 بارکدخوان نوری زبکس Zebex Z3192
 بارکدخوان نوری زبکس Zebex Z3192 با تکنولوژی خواندن نوری و سرعت اسکن 330 اسکن در ثانیه یکی از&n..
 بارکدخوان نوری هانی ول Honywell Xenon 1902
 بارکدخوان نوری هانی ول Honywell Xenon 1902 با تکنولوژی خواندن نوریو سرعت اسکن 1 مگابیت در ثانی..
 بارکدخوان هانی ول لیزری Honywell Voyager 1250g
 بارکدخوان هانی ول لیزری Honywell Voyager 1250g با تکنولوژی خواندن لیزری و سرعت اسکن 270 اسکن د..
بار کد خوان  دیتالوجیک Datalogic Gryphon GD2430 2D W
بار کد خوان  دیتالوجیک Datalogic Gryphon GD2430 2D W  با تکنولوژی خواندن  نوری یکی از..
بار کد خوان دیتا لوجیک Datalogic 3200VSi 1D
بار کد خوان دیتا لوجیک Datalogic 3200VSi 1D با تکنولوژی خواندن نوری و سرعت اسکن 35 میلیون پیکسل در ه..
بار کد خوان دیتالوجیک  Data Logic Quick Scan I
فروش بار کد خوان دیتالوجیک  Data Logic Quick Scan I با تکنولوژی خواندن 270 اسکن در ثانیه و سرعت..
نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)